El centre

El Centre Gerard Arlandes és un centre taoïsta que va néixer a Barcelona a l’any 2011. Ofereix classes de Txikung Contemporani, Tai-txi i massatges de Shiatsu, tallers de meditació i relaxació. Classes de Sistema de Son Sounder®: Conciliació del son. Coaching per a temes físics, filosófics, mentals i espirituals, i consultes de l’IGing.
El nostre lema és Ora, Labora et Ama.
Per al Centre són importants totes les tècniques que ajuden a l’ésser humà i prenem molta cura no solament en les tècniques que ensenyem, sinò en qui les ensenya. Pensem que una bona tècnica ensenyada per la persona adequada pot millorarla tot arribant més efectivament a l’alumne que la pren. Pensem que l’ensenyament de qualsevol tècnica passa pel coneixement d’aquesta, però també per la facilitat de transmetre-la del professor, per la empatia d’aquest amb l’alumne i per la comunicació d’uns valors basats en l’amabilitat, l’humor, la paciència i l’amor.El Centre Gerard Arlandes és un centre taoïsta que va néixer a Barcelona a l’any 2011. Ofereix classes de Txikung Contemporani, Tai-txi i massatges de Shiatsu, tallers de meditació taoïsta i relaxació. Classes de Sistema de Son Sounder®: Conciliació del son. Coaching per a temes físics, filosófics, mentals i espirituals, i consultes de l’IGing.
El nostre lema és Ora, Labora et Ama.
Per al Centre són importants totes les tècniques que ajuden a l’ésser humà i prenem molta cura no solament en les tècniques que ensenyem, sinò en qui les ensenya. Pensem que una bona tècnica ensenyada per la persona adequada pot millorarla tot arribant més efectivament a l’alumne que la pren. Pensem que l’ensenyament de qualsevol tècnica passa pel coneixement d’aquesta, però també per la facilitat de transmetre-la del professor, per la empatia d’aquest amb l’alumne i per la comunicació d’uns valors basats en l’amabilitat, l’humor, la paciència i l’amor.