Assesoria Filosòfico Física

Consulta, assessoria filosòfica i classes particulars

El nostre enfocament és filosòfic en el sentit literal de la paraula “filo” = amor “Sofia” = saviesa i és físic, perquè el nostre físic engloba la ment, les emocions i la transcendència o espiritualitat. És un enfocament holístic que engloba la posició i la disposició, l’orientació en una habitació i l’orientació a la vida, la concentració per realitzar un treball i per realitzar-nos; l’equilibri físic, el mental i l’espiritual.

 • Saber què fer en moments de canvi quan la por i la incertesa ens despisten i no ens permeten enfocar-nos.
 • Obrir l’espai respiratori, l’espai interior que ens és propi per a entendre el que ens passa i passa.
 • Influir sobre l’ànim i el benestar físic, mental i espiritual a través del cos físic i el cos subtil.
 • Orientar en períodes crítics. En moments de pèrdua sigui de la persona estimada, de la feina o de la casa on vivim.
 • Acceptar i redirigir el diàleg mental i interior per saber on estem i aconseguir allò que desitgem.
 • Optimitzar el poder de la intenció.
 • Aconseguir concentració.
 • Ajudar a conciliar el son en períodes d’insomni.
 • Aconseguir concentració.
 • Prendre una millor posició del cos, per a tenir una millor disposició per a viure.
 • Adquirir força, flexibilitat, relaxació, resistència o to corporal.
 • Pal·liar i eliminar molèsties corporals en la vida quotidiana o en el treball: dolor d’esquena, insomni, estrès etc.

A hores convingudes 629730840

Membre de la Internationale Gesellschaft für Philosophische Praxis (IGPP) 

Professional GERARD ARLANDES