Formació Txikung Contemporani 2021/2022

Formació Txikung Contemporani 2021/2022

OBJECTIUS:

 • Aprendre una educació corporal integral.
 • Analitzar i entendre el ser humà des de les perspectives física, mental i espiritual.
 • Millorar i optimitzar la utilització del cos en la vida quotidiana: Retrobar la respiració, relaxació i serenitat.
 • Complementar l’exercici de qualsevol professió
 • Potenciar l’ensenyament i l’aprenentatge, perquè tots dos passen per la millora del cos i  la nostra  relació amb ell.
 • Entendre els canvis que hem de fer per a rebre allò que mereixem o desitgem.

CLASSES: 10 mòduls que es possible completar en tres cursos acadèmics com a màxim. Els mòduls del curs acadèmic 2021/2022 són els següents:

 1. 23 d’Octubre, 2021
 2. 13 de Novembre
 3. 11 de Desembre
 4. 22 de Gener 2022
 5. 19 de Febrer
 6. 19 de Març
 7. 30 d’Abril
 8. 14 de Maig
 9. Mòdul doble dissabte 18 i
 10. diumenge 19 de Juny

LLOC: Centre Gerard Arlandes. C/ Muntaner 45, 2º,1ª. 08011 Barcelona
HORARI: De 10 a 14 i de 15.30 a 19.30h.
PREU:
1250.-€
PREU BONIFICAT:
1.099.-€  a pagar abans del 1 d’Octubre, 2021.
PREU EN 2 PAGAMENTS:
750.-€ abans d’iniciar la Formació. 600.-€ el 01/02/2022.

DIPLOMA: Un cop passats els exàmens teòric i pràctic amb èxit s’obtindrà un diploma en el que constarà la nota del examen teòric, del pràctic i la conjunta , també s’especificaran les matèries de que consta el curs i de les quals s’ha passat l’examen.

INFO: info@gerardarlandes.com
Móvil 629730840
Centre Gerard Arlandes
C/Muntaner 45, 2º, 1ª
08011Barcelona
En el Centre atenem els dijous de 16 a 20h.

TEMES DE LES CLASSES: Els continguts son teòrics i pràctics distribuïts en 10 mòduls a partir del 23 d’Octubre 2021.
TEÒRICS:

 1. Introducció: Les cultures oriental i occidental. Les claus per entendre la cultura oriental des d’occident i amb això les tècniques corporals corresponents.
 2. Txikung Contemporani: Definició, mètode i continguts. Qualitats i diferencies amb altres tècniques corporals.
 3. El taoisme: La filosofia del Txikung Contemporani.
 4. La medicina xinesa: El cos energètic. Acupuntura i meridians del cos.
 5. La meditació: Definició. Lloc, temps i posició de la meditació. La actitud.
 6. Pensament i cos a Orient i Occident: Les tres formes de pensar i actuar sobre el cos humà.
 7. Gimnàstica, tècnica corporal i art meditatiu: El Txikung Contemporani com una evolució i una síntesi de les tres.
 8. La preparació: Disposar el cos, la ment i l’esperit. La realització personal: Creença, Amor i Vocació.
 9. Pràctiques: Aplicació de la teoria a l’ensenyament del Txikung Contemporani.
 10. Examen Teòric.

PRÀCTICS

 1. La consciència corporal i el moviment. Qui som físicament, com som i ón som en respecte al nostre cos: L’atenció interior.
 2. La relaxació. Relaxació i estrès: Definició i relació. La serenitat. La alliberament d’hàbits i pautes de moviment.
 3. L’equilibri. L’equilibri corporal relacionat amb l’equilibri vital.
 4. La respiració. La alliberament de la respiració a través de escoltar-la sense intervenir i el seguiment amb els moviments del Txikung.
 5. La meditació. Els principis bàsics en les posicions dempeus, asseguts o estirats al terra.
 6. Meditació, atenció i visualització. De la atenció a la concentració i a la visualització. Desenvolupament del somriure o llum interior.
 7. L’ésser energètic. Llocs, posicions i rituals d’energía. El secret de la Flor d’or: El petit i el gran cercle de la llum.
 8. Com millorar la vida quotidiana. Aproximació als problemes més comuns de la vida diària.
 9. Pràctica: L’ensenyament dels rituals i les seqüències meditatives.
 10. Examen pràctic.

 Inscripcions i informació: Centre Gerard Arlandes.
Muntaner 45,2º,1ª.08011Barcelona
Tel.0034 629 730 840
info@gerardarlandes.com