Formació Txikung Contemporani 2022/2023

Formació Txikung Contemporani 2022/2023

OBJECTIUS:

 • Aprendre una educació corporal integral taoista.
 • Analitzar i entendre el ser humà des de les perspectives física, mental i espiritual.
 • Millorar i optimitzar la utilització del cos en la vida quotidiana: Retrobar la respiració, relaxació i serenitat.
 • Complementar l’exercici de qualsevol professió
 • Potenciar l’ensenyament i l’aprenentatge, perquè tots dos passen per la millora del cos i  la nostra  relació amb ell.
 • Entendre els canvis que hem de fer per a rebre allò que mereixem o desitgem.
 • Donar classes de TxiKung

CLASSES: 10 mòduls que es possible completar en tres cursos acadèmics com a màxim. Els mòduls del curs acadèmic 2022/2023 són els següents:

 1. 22 d’Octubre, 2022
 2. 12 de Novembre
 3. 3 de Desembre
 4. 21 de Gener 2023
 5. 18 de Febrer
 6. 18 de Març
 7. 15 d’Abril
 8. 13 de Maig
 9. Mòdul doble dissabte 17 i
 10. diumenge 18 de Juny

LLOC: Centre Gerard Arlandes. C/ Muntaner 45, 2º,1ª. 08011 Barcelona
HORARI: De 10 a 14 i de 15.30 a 19.30h.
PREU:
1250.-€
PREU BONIFICAT:
1.099.-€  a pagar abans del 1 d’Octubre, 2022.
PREU EN 2 PAGAMENTS:
750.-€ abans d’iniciar la Formació. 600.-€ el 01/02/2023.

DIPLOMA: Un cop passats els exàmens teòric i pràctic amb èxit s’obtindrà un diploma en el que constarà la nota del examen teòric, del pràctic i la conjunta , també s’especificaran les matèries de que consta el curs i de les quals s’ha passat l’examen.

INFO: info@gerardarlandes.com
Móvil 629730840
Centre Gerard Arlandes
C/Muntaner 45, 2º, 1ª
08011Barcelona
En el Centre atenem els dijous de 16 a 20h.

TEMES DE LES CLASSES: Els continguts son teòrics i pràctics distribuïts en 10 mòduls a partir del 22 d’Octubre 2022.
TEÒRICS:

 1. Introducció: Les cultures oriental i occidental. Les claus per entendre la cultura oriental des d’occident i amb això les tècniques corporals corresponents.
 2. Txikung Contemporani: Definició, mètode i continguts. Qualitats i diferencies amb altres tècniques corporals.
 3. El taoisme: La filosofia del Txikung Contemporani.
 4. La medicina xinesa: El cos energètic. Acupuntura i meridians del cos.
 5. La meditació: Definició. Lloc, temps i posició de la meditació. La actitud.
 6. Pensament i cos a Orient i Occident: Les tres formes de pensar i actuar sobre el cos humà.
 7. Gimnàstica, tècnica corporal i art meditatiu: El Txikung Contemporani com una evolució i una síntesi de les tres.
 8. La preparació: Disposar el cos, la ment i l’esperit. La realització personal: Creença, Amor i Vocació.
 9. Pràctiques: Aplicació de la teoria a l’ensenyament del Txikung Contemporani.
 10. Examen Teòric.

PRÀCTICS

 1. La consciència corporal i el moviment. Qui som físicament, com som i ón som en respecte al nostre cos: L’atenció interior.
 2. La relaxació. Relaxació i estrès: Definició i relació. La serenitat. La alliberament d’hàbits i pautes de moviment.
 3. L’equilibri. L’equilibri corporal relacionat amb l’equilibri vital.
 4. La respiració. La alliberament de la respiració a través de escoltar-la sense intervenir i el seguiment amb els moviments del Txikung.
 5. La meditació. Els principis bàsics en les posicions dempeus, asseguts o estirats al terra.
 6. Meditació, atenció i visualització. De la atenció a la concentració i a la visualització. Desenvolupament del somriure o llum interior.
 7. L’ésser energètic. Llocs, posicions i rituals d’energía. El secret de la Flor d’or: El petit i el gran cercle de la llum.
 8. Com millorar la vida quotidiana. Aproximació als problemes més comuns de la vida diària.
 9. Pràctica: L’ensenyament dels rituals i les seqüències meditatives.
 10. Examen pràctic.

 Inscripcions i informació: Centre Gerard Arlandes.
Muntaner 45,2º,1ª.08011Barcelona
Tel.0034 629 730 840
info@gerardarlandes.com